UMMU IBRAHIM QURAN BERJALAN TI PALESTINA

23 Des

Abdullah bin Mubarok, salah sawios ulama tabi’in anu kawentar, dina hiji dinten maksad ngalaksanakeun ibadah haji ka Baitulloh Al Harom. Satengahing perjalanan anjeuna pendak hiji istri sepuh nganggo jilbab anu kandel anu kawasna ieu sepuh teh keur bingung.  Abdullah bin Mubarok naros “Assalamualaikum wr.” diwaler ku eta sepuh ku ayat al Quran, “Salaamun qoulam mirrobbirrohiim.” (QS Yasin:58). Ngadangu waleran anu teu sabiasana, Abdullah bin Mubarok panasaran hayang langkung uninga saha ieu sepuh teh. Saterasna uplek ngobrol paduduaan. Abd: Kunaon umi aya di ieu tempat, naha anjeun kasasar?” Diwaler ku ayat al Quran ku Umi: “Waman yudllillaahu falaa hadiyalah (mangka sing saha nu disasarkaeu ku Alloh moal aya nu mere pituduh ka manehna).(QS al A’rof:187)” Oh enya si umi teh nuju kasasar. Abd: Umi teh bade mulih kamana?” Umi: Subhaanalladzii asroo bi’abdihii lailam minal masjidil haroomi ila masjidil aqsho (QS al Isro:1), Maha suci Alloh nu parantos ngalaksanakeu perjalanan pikeun hambana ti masjidil haroom ka masji al aqsho.” Tina waleranana umi teh tos zarah ti Baitulloh sarta rek mulang ka Palestin. Abd:”Ti iraha umi kasar di ieu tempat?” Umi: Tsalatsa layaalin sawiyya…(3 peuting kalayan aya dina kaayaan sehat (QS Maryam:10). Abd: Geuning umi teu katingali nyandak tuangeun?” Umi: “Huwa yuth’imuni wa yasqiin (Alloh nu mere tuangeun sarta mantena nu mere inumeun) QS Asy Syuara:78. ” Abd: Lamun anjeun bade, sim kuring nyandak tuangeun.” Umi: Tsumma atimmush shiyama illal laili (Al Baqoroh:87), Maka anggeuskeun puasa nepi ka peuting.”  maksadna si umi keur saum. Abd: “Pan ayeuna sanes sasih siam?” Umi: “Faman tahowa’a khoiron fahuwa khoirullohu, (QS Al Baqoroh 184, maksadna nuju saum sunat). Abd: Pan umi teh nuju safar, Alloh masihan rukhsoh meunang buka). Umi: “Wa an tashumu khoirullakum, (QS Al Baqoroh 184, puasa leuwih hade pikeun anjeun). Abd: Tempat ieu teu katingali aya cai, dimana umi wudlu?” Umi: “Fa in lam tajiduu maan fatayamamu sho’idan thoyyiba, (QS An Nisa 43, lamun anjeu teu manggih cai maka tayamum ku kebul nu beresih). Abd: Kunaon umi nyarios teu saperti nu lian, ngawaler ku ayat ayat al Quran?” Umi : “Maa yalfidu min qoulin illa ladaihi roqiibun ‘atiidun, (QS AL Qof:18, taya ucapan nu diucapkeun iwal direkam ku para malaikat rokib jeung atid). Abd: “Saleresna umi teh saha sareng naha aangkatan teu disarengan ku caroge?” Umi: ” Yaa ayyuhalladziina aamanuu laa tas-aluu ‘an syai’in  tubda lakum tasukum, (QS Al Maidah : 101, hey jalma jalma nu iman ulah tatanya hal hal anu lamun seug dijelaskeun bakal nyusahkeun anjeun)……

Saterusna dialog/paguneman  antara Abdullah bin Mubarok sareng Ummu Ibrahim kapapanjangan, tetep tiap patarosan diwaler ku Ummu Ibrahim ku ayat ayat al Quran. Duanana neraskeun perjalanan ka Palestina, Sabadana mungkas obrolan Abdullah ngahaleuangkeun syair syair, ditegor ku Ummu Ibrahim : “Faqrouu ma tayassaro minal quran, (QS Al Muzamil:2, Maka bacalah naon nu ku anjeun apal tina al Quran). Dugi ka Palestina, Abdullah sareng Ummu Ibrahim lebet ka bumina Ummu Ibrahim, sarta pendak sareng tilu putrana. Ummu Ibrahim tetep mangsa ngobrol sareng putrana ngagunakeun ayat – ayat al Quran. Abdullah tumaros ka salah saurang putrana Ummu Ibrahim kunaon ummu Ibrahim nyarios nganggo ayat ayat Al Quran. Diwaler ku salah saurang putrana yen Ummu Ibrahim nyarios nganggo ayat ayat Al Quran ti kawit 40 taun kepengker, lantaran anjeuna ngarasa sieun  bisi ucapanana anu goreng dicatet ku Malaikat Rokib sareng Atid. Abdullh bin Mubarok nyarios:”Dzaalika fadlullohi yu-thi may yasya walloh dzul fadlil ‘adhiim, QS Al Jumuah, Eta karunia Alloh nu Mantena paparinkeun ka sing saha nu dpikarepna, sarta Alloh mibanda karunia nu badag.

Jalma jalma nyebat Ummu Ibrahim teh Quran nu leumpang sabab tiap ucapan mantena ngagunakeun ayat ayat al Quran. Ieu hikayat mere pelajaran ka urang sadayana, nu kadang tiap ucapan urang sok keuna kana paribasa “abong biwir teu diwengku letah teu tulangan” ngomong sakarep ingsun kajeun batur rek ngareunah atawa hanteu. Padahal lisan atawa ucapan nu kaluar bakal dicatet ku Alloh ngalangkungan damel Malaikat Rokib sareng Atid taya ucapan nu baris lesot tina panalingaannana. Urang teu kedah nurutan cara Ummu Ibrahim, sabab pamohalan urang tiasa apal sadayana ayat ayat al quran, lian ku umur geus cueut ka hareup, boga panyakit hese apal gancang poho, ngan sakedikna tiap ucapan nu kaluar tina lisan urang ngandung hikamh sarta fadilah nu teu lesot tina sari sari ajaran Al Quran. Insya Alloh ku cara kitu urang tiasa ngurangan dosa dosa nu diakibatkeun ku lisan uarang sadayana. Rosululloh Saw ngadawuh, “Qul khoiron awli yasmuth”

Ucapkeun nu hade atawa cicing sakalian! Barokallohu lii walakum

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: